Este evento se cerró el 26 de febrero de 2024 17:43 +07

Sự quan trọng của việc tuân thủ biển báo giao thông đường bộ


lunes 26/2/2024 horas 17:43 (UTC +07:00)

Cuándo

lunes 26/2/2024 horas 17:43 (UTC +07:00)

Descripción

Quy định về việc đặt và sử dụng các loại biển báo giao thông đường bộ là điều cần thiết để đảm bảo sự hiệu quả và an toàn của hệ thống giao thông. Các quy định này thường được xây dựng và thực hiện dưới sự quản lý của các cơ quan chức năng về giao thông, nhằm đảm bảo tính thống nhất và nhất quán trong việc sử dụng biển báo trên toàn bộ địa bàn.

Mỗi quốc gia có hệ thống quy định riêng về việc đặt và sử dụng biển báo giao thông đường bộ, nhưng có một số nguyên tắc chung được áp dụng. Đầu tiên là về vị trí đặt biển báo, các biển báo phải được đặt ở những vị trí có tầm nhìn tốt, để người lái xe có đủ thời gian để nhận biết và phản ứng kịp thời.

Thứ hai, về kích thước và màu sắc, các biển báo phải tuân thủ các tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc và độ sáng nhằm đảm bảo tính nhìn thấy và hiểu được của người tham gia giao thông.

Xem thêm: https://dailysonepoxy.com/bien-bao-giao-thong-duong-bo/

#dailysonepoxy, #biển_báo_giao_thông_đường_bộ, #biển_báo_giao_thông_đường_bộ_dailysonepoxy

entrada Entradas
Precio unitario
Cantidad

COMPARTE


Creado con Metooo por:

Đại lý sơn epoxy

Visita el perfil Contacta al organizador

con Metooo puedes crear y gestionar todo tipo de evento

crea un evento
Wall Cierra Wall

Empieza ahora

¿ya estás registrado? inicia sesión

Recupera la contraseña

¿ya estás registrado? inicia sesión

Accede

¿has olvidado la contraseña?

Al inscribirte, estarás aceptando lasi condiciones de servicio y las informaciones sobre la privacidad di Metooo y estarás autorizando la recepción de comunicados de marketing remitidos por Metooo.

¿no estás registrado? regístrate

Nuestro sitio web utiliza cookies para prestar el Servicio. Estas informaciones sirven para mejorar el Servicio y comprender tus intereses.
Al utilizar nuestro sitio web estás acceptando el uso de cookies. Pincha aquí para saber más.