Este evento se cerró el 24 de octubre de 2023 15:03 +07

Tạo hình tượng đá: Nghệ thuật tưởng nhớ


martes 24/10/2023 horas 15:03 (UTC +07:00)

Cuándo

martes 24/10/2023 horas 15:03 (UTC +07:00)

Descripción

Bia mộ đá không chỉ đơn giản là một phần của nghĩa trang, mà còn là một phần của di sản văn hóa. Chúng thể hiện sự tôn trọng đối với di sản và giữ gìn những giá trị văn hóa qua thời gian.

Mỗi chi tiết trên bia mộ đá chứa đựng giá trị văn hóa. Chữ viết trên bia có thể phản ánh lịch sử, truyền thống và giá trị của một cộng đồng hoặc dân tộc. Tượng đá trên bia mộ có thể thể hiện những biểu tượng văn hóa hoặc hình ảnh đặc trưng. Chúng là cách để giữ gìn và tôn trọng di sản văn hóa.

Bia mộ đá thường được đặt trong các nghĩa trang hoặc khu vực có giá trị lịch sử và văn hóa, tạo ra một môi trường để tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa. Chúng là nơi để tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của một cộng đồng hoặc dân tộc, đá làm bia mộ và để thể hiện sự tôn trọng đối với di sản văn hóa đó.

Thăm bia mộ đá không chỉ để tôn vinh người đã khuất mà còn để tôn trọng và duy trì di sản văn hóa. Chúng ta đến đây để nghiên cứu, học hỏi và tôn trọng những giá trị văn hóa. Đó là cách để bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa qua thời gian.

Bia mộ đá là một phần quan trọng của di sản văn hóa và là cách để tôn trọng và giữ gìn giá trị văn hóa của một cộng đồng hoặc dân tộc. Chúng là biểu tượng của sự tôn trọng và bảo tồn di sản văn hóa qua thời gian, và cũng là nơi để tìm hiểu và học hỏi về lịch sử và truyền thống của một cộng đồng hoặc dân tộc.

#Biamodá, #Đámộ, #Lăngmộ, #Nghĩavụ, #Tượngđá

entrada Entradas
Precio unitario
Cantidad

COMPARTE


Creado con Metooo por:

damy nghedps

Visita el perfil Contacta al organizador

con Metooo puedes crear y gestionar todo tipo de evento

crea un evento
Wall Cierra Wall

Empieza ahora

¿ya estás registrado? inicia sesión

Recupera la contraseña

¿ya estás registrado? inicia sesión

Accede

¿has olvidado la contraseña?

Al inscribirte, estarás aceptando lasi condiciones de servicio y las informaciones sobre la privacidad di Metooo y estarás autorizando la recepción de comunicados de marketing remitidos por Metooo.

¿no estás registrado? regístrate

Nuestro sitio web utiliza cookies para prestar el Servicio. Estas informaciones sirven para mejorar el Servicio y comprender tus intereses.
Al utilizar nuestro sitio web estás acceptando el uso de cookies. Pincha aquí para saber más.